سخاوت با هفت سین

نوروز بهترین و زیباترین جشن از آیین‌های ایرانیان از عهد باستان تاکنون به شمار می‌رود و پیام آن همانا صلح، مهربانی و سخاوتمندی است نوروز و برپایی مراسم آن، آیینی بسیار قدیمی ... ادامه مطلب

عید لباس نو

به نقل از  سیاحت نامه شاردن: «نامهای مختلفی در ایران برای نوروز گذاشته شده است که یکی از آنها “عید لباس نو”  است» همچنین در سفرنامه “جکسن” نوشته شده است: «برنامه های ... ادامه مطلب