آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه مرکز درمانی تخصصی سوده از ابتدای تیرماه ۱۳۷۶ با توجه به نیاز منطقه و توان و ظرفیت های موجود پس از اخذ مجوز از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی خاص به بیماران مرکز و عموم مراجعین فعالیت مستمر داشته است و با انعقاد قرارداد با کلیه سازمانهای بیمه در این زمینه توانسته است گامی در جهت رفع نیاز مردم منطقه بردارد . قابل ذکر است کلیه آزمایشات مربوط به بیماران تحت پوشش اعم از همودیالیزی و تالاسمی به صورت کاملا رایگان انجام میپذیرد .

 

خدمات قابل ارائه در بخش آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 • آسیب شناسی بافت ها
 • سیتولوژی مایعات و پاپ اسمیر
 • هماتولوژی
 • بانک خون
 • ایمونولوژی
 • هورمون شناسی
 • بیوشیمی
 • کلیه آزمایش های اختصاصی
 • میکروب شناسی
 • قارچ شناسی و انگل شناسی
 • الکتروفورز هموگلوبین
 • سرولوژی

شماره تماس اختصاصی آزمایشگاه: ۴۰۵۵۷۸۱۹