آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی، از شمار واحدهای درمانی بااهمیت و حساس  برای دستیابی به موفقیت در درمان بیماران محسوب می شود.

زیرا تنها براساس دریافت گزارش صحیح و دقیق ازتست های آزمایشی فرد است که، می توان برنامه کامل درمانی برای بیمار طراحی کرد.

آزمایشگاه مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده، حامی بیماران خاص

آزمایشگاه سوده، با توجه به نیاز ساکنین منطقه و قابلیت های موجود، با دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انعقاد قرارداد با کلیه سازمانهای بیمه گر؛ تاکنون توانسته است خدمات شایانی را به بیماران خاص دیالیزی و تالاسمی  و همچنین به ساکنین منطقه ارائه دهد.طبق آمار به دست آمده، از ابتدای تیرماه سال ۱۳۷۶تا پایان سال ۱۴۰۰،  ۳۱۹هزار و ۲۶۱ نفر خدمات  آزمایشگاهی از این مرکز درمانی دریافت کرده اند.

لازم به ذکر است در مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده، هزینه آزمایش برای بیماران دیالیزی و تالاسمی کاملا رایگان است.

 

خدمات قابل ارائه در بخش آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 • آسیب شناسی بافت ها
 • سیتولوژی مایعات و پاپ اسمیر
 • هماتولوژی
 • بانک خون
 • ایمونولوژی
 • هورمون شناسی
 • بیوشیمی
 • کلیه آزمایش های اختصاصی
 • میکروب شناسی
 • قارچ شناسی و انگل شناسی
 • الکتروفورز هموگلوبین
 • سرولوژی

 

 

 

 

آزمایشاتی که به صورت منظم و هر ماه، برای بیماران خاص دیالیزی و تالاسمی و هموفیلی انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

دوره انجام آزمایشات نوع آزمایشات انجام شده برای بیماران خاص
آزمایشات ماهانه FBS+BUN+Cr+Ca+Pho+Na+K+( BUN  after dialysis)+Hb+Hct+Plt
دوماهه Fe+TIBC+Ferritin-CRPآزمایشات ماهیانه  +
سه ماهه Cho-Tg+ALK+Alb+Uric Acid+PTHآزمایشات ماهیانه   +
شش ماهه +SGOT+SGPT+HBS Ag   +آزمایشات سه ماهه+ آزمایشات ماهیانه
یکساله HIV+HCV+HBS Abشش ماهه+آزمایشات سه ماهه+ آزمایشات ماهیانه  +
 • با توجه به تشخیص و صلاحدید پزشک فوق تخصص کلیه و فشارخون، نیاز است تا تعدادی از آزمایشات فوق، مجدد تکرار ‌شود.به ویژه انجام آزمایش PTH برای تعداد زیادی از بیماران به صورت ماهیانه انجام می‌شود.

جواب دهی آزمایش به صورت آنلاین امکان پذیر است.

شماره تماس اختصاصی آزمایشگاه: ۴۰۵۵۷۸۱۹