آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی از شمار واحدهای درمانی بااهمیت و حساس، برای دستیابی به موفقیت در درمان بیماران محسوب می شود.

زیرا تنها براساس دریافت گزارش صحیح و دقیق از آزمایش فرد است که می توان برنامه کامل درمانی برای وی طراحی کرد.

آزمایشگاه مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده، با توجه به نیاز ساکنین منطقه و قابلیت های موجود، با دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انعقاد قرارداد با کلیه سازمانهای بیمه گر؛ تاکنون توانسته است خدمات شایانی را به بیماران خاص دیالیزی و تالاسمی  به صورت کاملا رایگان ارائه دهد.

از ابتدای تیرماه سال ۱۳۷۶تا پایان سال ۱۳۹۸،  ۲۶۸هزار و ۲۸۲مورد آزمایش در آزمایشگاه این مرکز  انجام شده است که ۱۴ هزار و ۴۶۳نفر آن، شهروندانی بودند که بیماری خاص نداشتند و ساکنین شهرستان اسلامشهر و شهرک واوان را تشکیل می دادند.

 

خدمات قابل ارائه در بخش آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 • آسیب شناسی بافت ها
 • سیتولوژی مایعات و پاپ اسمیر
 • هماتولوژی
 • بانک خون
 • ایمونولوژی
 • هورمون شناسی
 • بیوشیمی
 • کلیه آزمایش های اختصاصی
 • میکروب شناسی
 • قارچ شناسی و انگل شناسی
 • الکتروفورز هموگلوبین
 • سرولوژی

 

 

 

 

آزمایشاتی که بصورت منظم و ادواری صرفا بابت بیماران خاص دیالیزی و تالاسمی و هموفیلی انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

دوره انجام آزمایشات نوع آزمایشات انجام شده برای بیماران خاص
آزمایشات ماهانه FBS+BUN+Cr+Ca+Pho+Na+K+( BUN  after dialysis)+Hb+Hct+Plt
دوماهه Fe+TIBC+Ferritin-CRPآزمایشات ماهیانه  +
سه ماهه Cho-Tg+ALK+Alb+Uric Acid+PTHآزمایشات ماهیانه   +
شش ماهه +SGOT+SGPT+HBS Ag   +آزمایشات سه ماهه+ آزمایشات ماهیانه
یکساله HIV+HCV+HBS Abشش ماهه+آزمایشات سه ماهه+ آزمایشات ماهیانه  +
 • با توجه به تشخیص و صلاحدید پزشک فوق تخصص کلیه و فشارخون، نیاز است تا تعدادی از آزمایشات فوق، مجدد تکرار ‌شود.به ویژه انجام آزمایش PTH برای تعداد زیادی از بیماران به صورت ماهیانه انجام می‌شود.

 

شماره تماس اختصاصی آزمایشگاه: ۴۰۵۵۷۸۱۹