کلینیک

کلینیک دیابت

در دی ماه سال ۱۳۷۸ کلینیک دیابت با هدف پیشگیری از بیماری دیابت و آگاهی دادن به بیماران جهت کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن به بخشهای فعال این مرکز افزوده شده است . به این منظور مجوز لازم برای فعالیت اخذ شده و در پروانه تأسیس مرکز لحاظ گردیده است . در این کلینیک پس از پذیرش بیمار و تفکیک بیماران دیابتیک نوع یک و دو و تشکیل پرونده ، بیمار توسط پزشک ویزیت و شرح حال کاملی از ایشان اخذ و پس از آزمایشات کنترل قند خون فرم مربوطه تنظیم میگردد . علاوه بر آموزش مراقبتهای پرستاری و آموزش تزریق انسولین توسط پرستار و ارائه مشاوره تغذیه توسط کارشناس تغذیه ، بیمار دیابتی با توجه به وضعیت و مشکلات به صورت دوره ای تحت معاینه و بررسی قرارگرفته و جهت جلوگیری از نفروپاتی و رتینو پاتی بصورت دوره ای آزمایش داده و سیر درمان ادامه می یابد و در صورت نیاز به سایر متخصصین نیز ارجاع میگردد . همچنین در زمینه مراقبت از پای دیابتی و تعویض پانسمان های مکرر تا بهبودی کامل در این درمانگاه خدمات قابل ملاحظه ای ارائه می شود. در حال حاضر بیش از ۷۰۰ بیمار تحت درمان می باشند و جذب بیماران منطقه از طریق طرح های رایگان غربالگری و سنجش فشارخون و تست قند خون ادامه دارد .

 

خدمات قابل ارائه :

  1. تشکیل پرونده کامل از بیمار و معاینات دوره ای توسط پزشک
  2. آموزش پرستاری مراقبت از خود و نحوه مصرف دارو
  3. ویزیت پزشک عمومی به صورت ادواری
  4. ارائه مشاوره تغذیه
  5. ویزیت توسط متخصصین مربوط
  6. ارائه دفترچه مراقبت به بیماران
  7. ارائه بروشورهای آموزشی