آموزش رایگان صنایع دستی

افراد مبتلا به نارسایی کلیه به تناوب در روزهای هفته و در هر نوبت حدود ۴ساعت، همودیالیز می شوند. به همین خاطر یکی از معضلات دیالیزی ها از کارافتادگی است. واحدمددکاری مرکز ... ادامه مطلب