پایگاه غربالگری

اعزام کادر سلامت مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده به روستای ده عباس اسلامشهر و سنجش رایگان قند و فشار خون تیم برگزار کننده پایگاه غربالگری در روستای ده عباس با اندازه گیری ... ادامه مطلب