بازنشستگی

خداحافظی همکار

به گزارش واحد روابط عمومی، در مراسمی که به مناسبت تودیع علی الله خدا بنده لو، کارمند واحد حراست و حمل و نقل،در مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده برگزار شد، مدیر داخلی ... ادامه مطلب

حکم تقدیر بازنشستگی

    بسمه تعالی جناب     آقای   علی الله خدابنده لو   گام نهادن در راه پر افتخار خدمت رسانی، جز در سایه ی عشق به جامعه و فعالیت منسجم خدمت گزاران و ... ادامه مطلب