در سالروز میلاد امام همام حضرت علی(ع)، عملیات اجرایی ساخت جامع ترین مرکز بیماری های خاص کشور در شهرک واوان آغاز شد