تبریک میلاد حضرت زینب کبری و روز پرستار به پرستاران مرکز درمانی خیریه سوده