اهدای گل و لوح تقدیر از طرف امام جمعه شهرک واوان به پرستاران مرکز درمانی