اهدایی مسجد خاتم الانبیاء شهرک واوان به پرستاران مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده