پذیرش

پذیرش

مراحل دریافت دفترچه بیمه بیماری های خاص

مرحله اول

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیماران همودیالیزی

۱-شناسنامه بیمار  

۲-دفترچه بیمار

۳- کارت ملی بیمار

۴- فرم معرفی بیماران جهت همودیالیز (دریافت از بیمارستان مربوطه)

۵- مدرک دال بر محل سکونت ( آخرین قبض تلفن به نام بیمار یا همسر بیمار – اجاره نامه رسمی  به نام بیمار یا همسر بیمار)

۶- برگه ترخیص یا خلاصه پرونده (در صورتی که بیمار بستری بوده است)

۷- دو قطعه عکس

۸- آزمایشات هپاتیت، گروه خون و HIV

آدرس: تقاطع خیابان حافظ و جمهوری – زیر پل حافظ – ساختمان سابق وزارت بهداشت – طبقه دوم – واحد بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه تهران

شماره تماس   ۶۶۷۶۲۲۰۱ – ۶۶۷۶۰۵۱۵ – ۰۲۱

مرحله دوم

مدارک لازم جهت دریافت کارت دیالیز و دریافت کارت هوشمند

۱-شناسنامه بیمار  

۲-دفترچه بیمه بیمار

۳- کارت ملی بیمار

۴- کپی معرفی نامه معاونت

۵- کارت گروه خون

۶- دو قطعه عکس

آدرس: پایین تر از میدان ولیعصر – نرسیده به چهارراه طالقانی – خیابان شهید فرهنگ حسینی – پلاک ۳۶ – انجمن حمایت از بیماران کلیوی

شماره تماس   ۸۸۹۴۲۵۷۰- ۰۲۱

مرحله سوم

مدارک لازم جهت دریافت دفترچه بیمه بیماری های خاص (تامین اجتماعی)

۱- اصل معرفی نامه

۲- شناسنامه بیمار

۳- دفترچه بیمه بیمار

۴- کارت ملی بیمار

۵- کارت دیالیز

آدرس: خیابان کارگر شمالی – مقابل پارک لاله – شعبه سازمان تامین اجتماعی

تلفن:     ۶۰۹۸۲۲۲۰ – ۰۲۱

 مدارک لازم جهت دریافت دفترچه بیمه بیماری های خاص (خدمات درمانی)

۱- اصل معرفی نامه

۲- شناسنامه بیمار

۳- دفترچه بیمه بیمار

۴- کارت ملی بیمار

۵- کارت دیالیز

آدرس: مراجعه به پیشخوان های دولت

تلفن:     ۶۰۹۸۲۲۲۰ – ۰۲۱